2019-12-03 18:41:34

RASPORED NADOKNADE NASTAVNIH SATI

Na sjednici Nastavničkoga vijeća Ekonomske škole, Imotski održanoj dana 3. prosinca 2019., jednoglasno je usvojen raspored nadoknade nastavnih sati koji se nalazi u prilogu.

Napominjem da se sati u nadoknadi smatraju redovnim nastavnim satima te  da za iste vrijede uobičajeni propisi!


Ekonomska škola Imotski