2020-02-05 14:12:47

Radionica „Putevima digitalnih kompetencija“

U utorak 4. veljače 2020. od 16.00-19.00h u učionici informatike održana je radionica „Putevima digitalnih kompetencija“  u sklopu projekta „e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza)“. 

Tijekom projekta osigurat će se adekvatna infrastruktura, oprema i e-usluge, a važan dio ovog projekta je i obrazovanje odgojno-obrazovnih djelatnika za razvoj digitalnih kompetencija. Radionicu je  održala dipl. ing. Alma Šuto, savjetnica za informatiku i tehničku kulturu. Na radionici su nastavnici dobili sve potrebne informacije vezane za projekt  i načinu uključivanja u isti.  


Ekonomska škola Imotski