2020-03-17 17:19:00

Obavijest za učenike i nastavnike s prebivalištem ili boravištem u BiH

Svi učenici i nastavnici s prebivalištem ili boravištem u BiH koji ne mogu pristupiti Office-u 365, odnosno sadržajima virtualne nastave, trebaju se obratiti CARNET-ovom Helpdesku koji je moguće kontaktirati:

a) e-poštom na adresu helpdesk@carnet.hr

b) telefonom na broj +385 1 6661 555

c) telefaksom na broj +385 1 6661 630

d) putem CARNET-ove službene Facebook stranice


Ekonomska škola Imotski