2020-03-23 15:48:05

Rad sa strankama

Zbog novonastale situacije  Ekonomska škola Imotski  do daljnjega neće primati stranke. U slučaju hitnosti, kontaktirati školu elektronskom poštom  na  adresu  ured@ss-ekonomska-imotski.skole.hr


Ekonomska škola Imotski