2020-05-08 12:34:52

Kalendar polaganja ispita državne mature u ljetnom roku šk. god. 2019./2020.

Obavještavam sve zainteresirane da je zbog promjena u Kalendaru školske godine 2019./2020. u dijelu koji se odnosi na maturante, a u skladu s važećim odredbama Pravilnika o polaganju državne mature, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature, Pravilnika o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature i Odluke kojom se kojom se učenicima završnih razreda srednje škole omogućava polaganje dijelova ispita državne mature prije završetka nastavne godine 2019./2020. (KLASA 602-03/19-06/00212, URBROJ 533-05-20-0006 MZO od 8. siječnja 2020.), Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, dana 9. svibnja 2020. godine objavio Kalendar provedbe ispita u ljetnom roku 2019./2020.

 


Ekonomska škola Imotski