Pristup rasporedu sati

Obavještavam sve zainteresirane da će raspored sati i učionica od 27. svibnja 2024. godine biti dostupan na poveznici Raspored | Ekonomska škola IMOTSKI (edupage.org)

Razredni ispiti

Svi učenici, koji su po bilo kojoj osnovi upućeni na polaganje razrednoga ispita, obvezni su u najkraćem roku javiti se razrednicima.

Državna matura 2023./2024.

Molimo učenike da redovito prate obavijesti na mrežnim stranicama: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja: www.ncvvo.hr Postani student: www.postani-student.hr Središni prijavni ured: studij.hr Obavještavamo Vas o promjeni u načinu isporuke PIN-a i...

Projekt „Video razglednica Imotske krajine“

Na Javni poziv za poticanje rada školskih filmskih družina u školskoj godini 2023./2024. koji je raspisao Hrvatski filmski savez temeljem Sporazuma o suradnji s Hrvatskim audiovizualnim centrom, zaprimljeno je 70 prijava. Povjerenstvo je za financijsku podršku na...

Obilježavanje Dana umjetne inteligencije

Dan umjetne inteligencije obilježava se 18. svibnja kako bi se skrenula pažnja na brzi razvoj umjetne inteligencije i njezin velik utjecaj na obrazovanje i svakodnevni život. 17.svibnja učenicima prvih i drugih razreda Ekonomske škole Imotski održana su...

Turističko-hotelijerski komercijalist

Trajanje programa: 4 godine 

Turističko-hotelijerski komercijalist obavlja razne poslove u ugostiteljskom gospodarstvu: organizira rad u kuhinji i restoranu, u industriji pripreme hrane i pića, brine o opremljenosti i inventaru turističkog objekta, dogovara i organizira domjenke, bankete, svečane ručkove i večere unutar i izvan objekta. Turističko hotelijerski komercijalist mora imati temeljna znanja iz područja turizma,  hotelijerstva i ekonomije, kao i osnovna znanja iz statistike, knjigovodstva i bilanciranja te organizacije poslovanja poduzećem.

Poslovni tajnik

 

TRAJANJE PROGRAMA: 4 godine

Poslovna tajnica/tajnik analizira i rješava probleme, koji se odnose na kreiranje i uvođenje suvremenih rješenja na području organizacije rada i informacijskog sustava u tajništvu i pisarnicama. Na temelju terminskih planova vodi i organizira aktivnosti za rukovoditelja, odnosno pretpostavljenog; sudjeluje u izradi materijala za sjednice, vodi poslovnu korespondenciju i dokumentiranu građu. Utvrđuje radne doprinose pojedinaca u tajništvu i administraciji, vodi kadrovsku evidenciju i uređuje druge djelatnosti vodećih djelatnika i suradnika.

Ekonomist

TRAJANJE PROGRAMA: 4 Godine

Ekonomisti rade na poslovima knjigovodstva, ekonomske propagande, računovodstveno-financijskim poslovima, poslovima trgovine i turizma. Također mogu raditi u bankama, osiguranju, u različitim državnim institucijama, a moći će se baviti i privatnim poduzetništvom. Obrazovanje za zanimanje ekonomist završava pisanjem i obranom završnog rada. Ukoliko žele nastaviti obrazovanje u nekoj visokoškolskoj ustanovi, učenici također mogu polagati ispite državne mature

Upravni referent

TRAJANJE PROGRAMA: 4 gOdine

Upravni referent radi na pripremi, izdavanju i evidentiranju izdanih i primljenih spisa i dokumenata (različite odluke ili rješenja, domovnice, putovnice, osobne iskaznice, dozvole, potvrde i slično)...Može raditi na raznim poslovima u tijelima državne uprave (županijski uredi, ministarstva, policija, porezne i carinske ispostave, katastar, mirovinski i zdravstveni zavodi i slično), lokalnoj samoupravi (općine, gradovi), pravosuđu (općinski, županijski i prekršajni sud, odvjetništvo, bilježništvo) i različitim drugim ustanovama (škole, vrtići, domovi zdravlja, djelokrug socijalne skrbi). 

Skip to content